/* hover icons */

Masterplan Insula Șimian

În contextul proiectelor grandioase de infrastructură din anii ’70, Valea Dunării a suferit transformări profunde. Pe lângă avantajele economice și sociale majore, teritoriul cu cel mai spectaculos peisaj dunărean a pierdut patrimoniu valoros construit. În același timp, județul se luptă cu efectele depopulării și cu o economie deindustrializată rapid. 

Viziunea proiectului descrie insula Șimian ca un hub turistic internațional, pe Valea Dunării. Activele sale se învârt în jurul poziției geografice favorabile: climatul subtropical, peisajul natural atrăgător și artefacte istorice și culturale relocate de pe legendara insulă scufundată Ada Kaleh.

Planul de acțiune se bazează pe un set de obiective precise și cuantificabile încadrate într-un cadru de dezvoltare durabil. Toate dezvoltările viitoare vor ține seama de fragilitatea habitatului local. Schema de dezvoltare a masterplanului include: economie integrată pe insulă, agroturism microfarmaceutic și ecologic, construit pe identitatea fortului de apărare Ada Kaleh – de la o ruină abandonată la o atracție turistică majoră. Schema financiară descurajează un influx masiv de capital public care ar putea duce la o creștere rapidă, dar limitată la o scară locală și un timp scurt. Analiza noastră arată că o distribuție rațională a etapelor de dezvoltare, bazate pe investiții publice mici și mijlocii, pe parcursul mai multor ani și în funcție de nevoile specifice, este cea mai potrivită pentru posibilitățile unei economii locale fragile. În fazele ulterioare, capitalul privat devine principala sursă de investiție pe insulă. În plus, acest tip de strategie financiară are potențialul de a aduce creșterea într-o zonă mai largă, care ar putea include și orașul Drobeta Turnu Severin.  

Detalii

Client: Consiliul Județean Mehedinți

An, locație: 2014, Șimian, RO

Tip, program: Masterplan comisionat, branding teritorial

Mărime: XL