/* hover icons */

Dezvoltarea Spațială a Orașului Ghimbav

 În urma analizei principalilor indicatori urbani, echipa noastră a diagnosticat zona metropolitană Brașov și poziția orașului Ghimbav, cu puncte tari, puncte slabe, oportunități și vulnerabilități. Următorii pași au fost: crearea unei strategii de dezvoltare durabilă a orașului, cu accent pe priorități, formularea unei viziuni și a unui concept de dezvoltare urbanistică adecvată concluziilor etapei anterioare.

Conceptul de dezvoltare spațială a fost conceput în raport cu principalii atractori și evoluția lor în timp: intensificarea schimburilor economice și sociale cu Codlea și Brașov, conectând aeroportul și centrul de inovare cu orașul existent. Obiectivele conceptului de planificare urbană au fost: mobilitatea și accesibilitatea la nivel metropolitan, creșterea calității vieții, dezvoltarea echilibrată a producției și a serviciilor, un sistem administrativ conectat, deschis și participativ, sustenabilitatea pentru proiectele-pilot și, prin urmare, dezvoltare. Ultimul pas al strategiei este descrierea unei serii de proiecte pilot pentru oraș pentru a facilita și întări dezvoltarea în direcția viziunii stabilite.

Detalii

Client: Municipalitatea Ghimbav

An, locație:  2017, Ghimbav, Ro

Tip, program: competiție internațională de planificare urbană

Outcome: Premiul II

Mărime: XXL / 2500 ha

Echipă: Wolfhouse Productions + urb. Cristina Pavelescu